Sikkepitje.nl

Sikkepitje.nl

this private cloud

--- Windows verkleinen voor SSD Tips uit C`t 2014-10

1. Comprimeer mappen:

  • c:\windows\installer (is er niet op win 8.1)
  • c:\windows\system32\drvstore
  • c:\windows\system32\winevt\logs (gaat niet op win 8.1)
  • c:\program files (x86)\common files\windowslive\.cache (Indien Live Essentials)

2. verwijder vorige versies van installatie uit C:\Windows\WinSxS. Open een admin-command prompt:

 (win8.x) dism /online /cleanup-image /startcomponentcleanup /resetbase 
 (win 7) dism /online /cleanup-image /spsuperseded

3. verwijder hyberfil.sys

dat doe je uitschakelen van sluimerstand. Open admin-prompt:

 powercfg -h off

4. voer schijfopruiming uit bij afsluiten stel gewenste parameters in en bewaar als set 1. Cleanmgr heeft afwijkende opties.

 start /wait cleanmgr.exe /sageset:1 

maak batchfile op desktop 'Afsluiten.cmd':

 start /wait cleanmgr.exe /sagerun:1
 shutdown -s