Sikkepitje.nl

Sikkepitje.nl

this private cloud

Ubuntu Wireless

Het volgende werkt op Ubuntu Server 10.04 LTS Lucid Lynx - geen GUI!

Er zijn een aantal commandos voor de draadloze interface.

  • iwconfig
  • iwlist

List netwerkinterfaces met

 ip link

Schakel in met

 ip link set wlan0 up

Hierna is de interface pas zichtbaar met

 ifconfig

Scan netwerken:

 iwlist wlan0 scan

Zoek eerst het adres (MAC-adres) van een access point met en stel dan het adres van het gewenste access point in

 iwconfig wlan0 ap 12:34:56:78:90:ab

OF: stel het gewenste SSID in met

 iwconfig wlan0 essid "Press OK to Cancel"
 iwconfig wlan0 mode managed

Beveiliging met WPA

WPA wordt in ubuntu afgehandeld met een daemon 'wpasupplicant'. Doe

 sudo apt-get install wpasupplicant

om dit te installeren als dat nog niet is gebeurd.

De informatie wordt bewaard in <pre> /etc/wpa_supplicant.conf</pre>. Gebruik

 wpa_passphrase <SSID>

om de benodigde tekst te geven die je kunt opslaan in /etc/wpa_supplicant.conf . Het vraagt op de commandoregel te passphrase in te tikken.

Uiteindelijk werkt het als volgt. Ik heb wpa_supplicant.conf bewerkt:

 # WPA-PSK/TKIP
 ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
 network={
	ssid="Press OK to Cancel"
	key_mgmt=WPA-PSK
	proto=WPA
	pairwise=TKIP
	group=TKIP
	psk="secret passphrase"
 }

Vervolgens start ik:

 wpa_supplicant -iwlan0 -c/etc/wpa_supplicant.conf -d

Dit commando keert niet terug naar de commandoregel! Het eindigt als het goed is met "connection to 12:34:56:78:90:ab completed". Ik vraag een ipadres aan met

 dhclient wlan0

Connectie!

DNS

DNS doet het niet..geen ping van xs4all.nl , wel ping van 194.109.21.4 .

Schakel de andere adapter uit:

 ip link set eth0 down

en check eventueel /etc/resolv.conf of dit klopt.

Toevoegen aan configuratie

Bewerk configuratiebestand

 sudo nano -w /etc/network/interfaces

En voeg toe:

 auto wlan0
 iface wlan0 inet dhcp
 wireless-essid   MYNETWOTK
 wireless-key     FEFEFEFEFE
 wireless-channel 11
 wireless-mode    managed

Bronnen