Sikkepitje.nl

Sikkepitje.nl

this private cloud

TextPattern CMS

http://textpattern.com

Installeer MySQL, kies voor Core Server, role: developmachine.

Maak een database "textpattern" en een gebruiker "textpattern" met wachtwoord "textpattern" en geef deze gebruiker de nodige rechten op deze database:

> create database textpattern;

> grant usage on *.* to textpattern@localhost identified by ' textpattern';

> grant all privileges on textpattern.* to textpattern@localhost;