Sikkepitje.nl

Sikkepitje.nl

this private cloud

samba op linux

Ik heb via Samba file-sharing uitsluitend read-only toegang tot Gaia. http://www.howtogeek.com/howto/ubuntu/create-a-samba-user-on-ubuntu/

Het aanmaken van /etc/samba/smbusers en een mapping maken tussen de samba-gebruiker en de unix-gebruiker helpt niet.

Stappen te doorlopen:

1. maak de gebruiker aan met :

 smbpasswd -a paul

2. enable de gebruiker met:

 smbpasswd -e paul

3. Check de connectiviteit vor deze gebruiker op deze server met:

 smbclient -L localhost -U paul

in /etc/samba/smb.conf stond nog "read only = yes" !!!

Verwijderd, service smbd restart en het werkt!