Sikkepitje.nl

Sikkepitje.nl

this private cloud

Remote GUI voor de Raspberry Pi

Er zijn diverse methoden of manieren om de GUI van de Raspberry Pi (of elke andere Linux machine) van afstand te bereiken. Enkele daarvan gebruiken:

  • vncserver (xtightvncserver)
  • remote X11

XRDP

De meest makkelijke manier tot nu toe die ik heb gevonden om dit te bewerkstelligen is Xrdp. Dit behelst het installeren van het package xrdp. Hierna is een GUI bereikbaar via het RDP-protocol met behulp van Microsoft Terminal Server Client ofwel mstsc.exe.

 sudo apt-get update
 sudo apt-get install xrdp

Deze package verzorgt alles: RDP, security, MSC, ISO en TCP lagen, een eenvoudige window manager en enkele controls. Installeer de package op een Raspberry Pi en het werkt! Het werkt zelfs op een RPi die alleen de textmode shell start. Op een RPi die normaliter een GUI start, geeft xrdp een nieuwe desktop.

Om te verbinden vanaf een Windows client, start mstsc door te klikken op start > Uitvoeren en tik dan

 mstsc.exe 

OF: Klik op Start > tik "Verbinding met extern bureaublad" en klik dit aan.

Voer het ip-adres van de Raspberry Pi in en klik [Verbinden]. Het wordt aangeraden om je Raspberry Pi een statisch ip-adres te geven.

Nadelen:

  • Kopieren en plakken van/naar Windows klembord werkt niet.

Voordelen:

  • meerdere logins via RDP mogelijk

Tips:

  • Instellingen wijzig je in /etc/xrdp/xrdp.ini

Links