Sikkepitje.nl

Sikkepitje.nl

this private cloud

Raspberry Pi GPIO

Eerste stappen met de GPIO-pinnen voor invoer/uitvoer, om te gebruiken met sensors en sturing.

Mijn leidraad hier is MakeZine: Tutorial Pi GPIO.

GPIO pinout

Schakelschema

Programma

Uiteindelijk programma pushbutton4.py

# pushbutton4.py
# 
# 20150212 Paul Wiegmans
#
# Twee events , een callback

import RPi.GPIO as GPIO
import time

GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(23, GPIO.IN, pull_up_down = GPIO.PUD_DOWN)
GPIO.setup(24, GPIO.IN, pull_up_down = GPIO.PUD_UP)

def buttonpressed(channel):
    channel -= 22 # converteer pinnummer naar knop (23 -> 1, ..)
    print("Button %d pressed!" % channel)

GPIO.add_event_detect(23, GPIO.RISING, callback=buttonpressed, bouncetime=10)
GPIO.add_event_detect(24, GPIO.FALLING, callback=buttonpressed, bouncetime=10)

while True:
    time.sleep(0.05)   # just wasting time

GPIO.remove_event_detect(23)
GPIO.remove_event_detect(24)
GPIO.cleanup()