Sikkepitje.nl

Sikkepitje.nl

this private cloud

ActivePython

wxPython

Zie de WxPython pagina

MySQLdb

De module MySQLdb biedt een python API naar de MySQL database.

Gebruik ActivePython met mysql : http://bytes.com/topic/python/answers/867115-connecting-mysql-database-using-active-python-windows-vista

MySQLdb is an thread-compatible interface to the popular MySQL database server that provides the Python database API. Zie de MySQLdb website.

De 1.2.2 build voor Python 2.5 http://downloads.sourceforge.net/mysql-python/MySQL-python-1.2.2.win32-py2.5.exe werkt ook in ActivePython 2.5.2 . Als ik doe

 import MySQLdb 

dan pakt hij dat! Bekijk enkele voorbeeld op http://www.kitebird.com/articles/pydbapi.html

Eerste programma:

import _mysql

db=_mysql.connect("172.23.0.6", "computeruser","Blaaaa", "computer")
db.query("""select * from event""")
r=db.store_result()
r.fetchrow()

De module bevat feitelijk twee APIs: MySQLdb en _mysql. Voor portabiliteit is het het beste om MySQLdb te gebruiken.

Py2Exe

De module Py2Exe is gebruikt om executables te bouwen die kunnen draaien zonder een installatie van Python. Dit werkt zelf goed in combinatie met wxPython.

Om een exe te bouwen, maak eerst een goed werkend pythonscript. Maak vervolgens een klein setup-script.

from distutils.core import setup
import py2exe

# setup(console=['hello.py'])
setup(windows=['luistergui.pyw'])

Bovenstaand voorbeeld van setup.py laat meteen zien hoe het mogelijk is om een GUI programma te bouwen in een executable.

Voer dit script uit als volgt. python setup.py py2exe

In het mapje dist\ vind je de executable plus alle bestanden (PYD, DLL, enz) die de executable nodig heeft.

Ik moet nog testen of dit goed werkt met module MySQLdb .

Project computerbase

Zie ook de pagina Computerbase