Sikkepitje.nl

Sikkepitje.nl

this private cloud

PmWiki Activegroup Style

Dit beschrijft de methode om buttons in een horizontale menubalk weer te geven in een andere stijl, wanneer de betreffende groep actief is. Dit gaat met name om op de horizontale navigatiebalk de actieve wikigroep zichtbaar te maken.

1. definieer Site/NavBar

Definieeer de horizontale navigatiebalk. Dit is het voorbeeld voor Forth website.

* (:if group Main:) %activegroup% (:ifend:) [[Main.HomePage | Welkom]]
* (:if group Forth:) %activegroup% (:ifend:) [[(Forth.)Forth]]
* (:if group Nieuws:) %activegroup% (:ifend:) [[(Nieuws.)Nieuws]]
* (:if group Agenda:) %activegroup% (:ifend:) [[(Agenda.)Agenda]]
* (:if group Werkgroep*:) %activegroup% (:ifend:) [[(Werkgroepen.)Werkgroepen]]
* (:if group Producten:) %activegroup% (:ifend:) [[(Producten.)Producten]]
* (:if group Contact:) %activegroup% (:ifend:) [[(Contact.)Contact]]
(:if auth read SiteAdmin.SiteAdmin:)
* %item rel=nofollow% [[(SiteAdmin.)SiteAdmin]]
(:ifend:)

2. Definieer custom wikistyle in config

Neem in config op:

$WikiStyle['activegroup']['apply'] = 'item';
$WikiStyle['activegroup']['class'] = 'top';
  • De eerste index bepaalt de wikistyle-naam.
  • De tweede index bepaalt de attribuutnaam.
  • De waarde bepaalt de attribuutwaarde.

3. definieer CSS

Neem in je stylesheet "mystyle.css" op:

.activegroup {
  background: red;
}

In mijn Vanilla5 skin moet ik heel specifiek zijn:

nav .yhlist li.activegroup a {
    background: red;
}

Bronnen