Sikkepitje.nl

Sikkepitje.nl

this private cloud

Eerste taken na verse installatie van Linux

oftwel wat doe ik zodra ik een nieuwe server heb geinstalleerd met Ubuntu / Lubuntu Linux.

Lubuntu 12.04 LTS geinstalleerd op Titan op 27 juni 2012.

 • apt-get update
 • apt-get upgrade
 • apt-get install smbfs samba openssh-server gedit apache2 php5 php5-gd multitail
 • mkdir bin
 • Toevoegen ~/bin/ aan .profile , is al standaard gedaan ( PATH="$HOME/bin:$PATH" )
 • script mnttoren in ~/bin plaatsen en schijven van NAS koppelen
 • statisch IP-adres instellen : bewerk /etc/network/interfaces:
# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 172.23.0.14
    netmask 255.255.240.0
    network 172.23.0.0
    broadcast 172.23.15.255
    gateway 172.23.3.254

 • CIFS-server instellen: smbpasswd -a paul
 • Aanpassing /etc/samba/smb.conf
[homes]
  comment = Home Directories
  browseable = no
  read only = no
  create mask = 0755
  directory mask = 0755
  valid users = %S
 • apt-get install lubuntu-restricted-extras figlet
 • issue aanpassen als root figlet titan >>/etc/issue

Apache

Apache kan geen PHP serveren!

sudo a2enmod userdir
sudo a2enmod rewrite

/etc/apache2/mods-enabled/php5.conf aanpassen! : "To re-enable php in user directories comment the following lines.."

sudo service apache2 restart

interessante pakketten

apache2-suexec vmware-view-client

nikto

aircrack-ng wireshark wireless-tools libsqlite3-dev libpcap-dev

http://pcsci3nce.info/?p=495

Opmerkingen

Deze linuxinstallatie op Zotax ZBOX ID-HD11 heeft net als alle vorige linuxinstallaties moeite met uitschakelen en zelf rebooten.

sudo apt-get update stopt abrupt en zegt dat het werd onderbroken en dat ik sudo dpkg --configure -a moet uitvoeren om dit te herstellen.

Harde schijf is gepartitioneerd met grote root-partitie geformatteerd op btrfs.

Lubuntu verse installatie

Eerste dingen na verse installatie van Lubuntu via alternatieve installer ('cat /etc/issue' meldt: Ubuntu 12.10) op machine Lugaia op Zotax ZBOX ID-HD11. Dit is schone installatie. Voor het eerst is er geen enkel probleem met hardwareherkenning van alle onderdelen.

apt-get install ssh vmware-view-client default-jre

JRE (Java Runtime Engine) is ten behoeve van Bukkit Minecraft server.

Statisch IP-adres ingesteld via Start > Voorkeuren > Netwerkverbindingen: wired connection 1, Handmatig:

 • Adres toevoegen: 192.168.178.3 , gw 192.168.178.1
 • DNS: 212.54.40.25 , 212.54.35.25 (komma verplicht)

Een reboot was nodig voordat dit effectief werd.

Geen Samba nodig. Wel Apache , PHP.

apt-get install apache2 php5 php5-cd

Interessant is dat installeren van Apache2 de installatie triggert van apache2-mpm-worker, maar zodra php5 geselecteerd wordt, wordt apache2-mpm-worker verwijderd en apache2-mpm-prefork geinstalleerd.

apt-get install openssh-server

Metapackage ssh installeert toch geen server, ondanks dat de beschrijving dat beweert. Daarom toch openssh-server installeren.

apt-get install samba

En vooruit, toch Samba.

Release upgrade

sudo apt-get update
sudo apt-get install update-manager-core
sudo do-release-upgrade

Release upgrade van server LTS naar ...

Hoe doe je een release upgrade zonder grafische omgeving, met alleen shell prompt?

 1. Install update-manager-core if it is not already installed:
 sudo apt-get install update-manager-core

 1. If and only if upgrading from an LTS release, then edit /etc/update-manager/release-upgrades and set Prompt=normal

(normaal gesproken staat hier dan Prompt=lts)

 1. Launch the upgrade tool:
do-release-upgrade

Andere desktop?

Bijvoorbeeld LXDE..

sudo apt-get remove --purge ubuntu-desktop
sudo apt-get install lubuntu-desktop

Ik wil Lightdm in plaats van GDM

Lightdm en gdm verzorgen grafische inlogscherm. GDM is voor standaard ubuntu-desktop en lightdm voor LXDE.

sudo apt-get install lightdm
sudo dpkg-reconfigure lightdm