Sikkepitje.nl

Sikkepitje.nl

this private cloud

Hoe maak ik een MacBook triple boot

We maken een triple-boot Macbook met de volgende OS'en:

 • Mac OS X
 • Windows 8.1
 • Lubuntu 14.04

Voorbereiding

Mac OS X versie is nu 10.9.4. Al eerder had ik de MacBook met Bootcamp uitgerust met Windows 8 naast OS X. Vanaf 2014-09-01 ondersteunt Bootcamp ook Windows 8.1.

Ik heb daarna met behulp van Bootcamp dus Windows 8.1 geinstalleerd op de harde schijf. De schijf is in twee partities gesplitst:

 • 160 GB Mac OS X
 • 340 GB Windows

De ingebouwde harddisk was eerder vervangen door een 1 TB hybride harde schijf (met 8 GB SSD cache) en de partities zijn even groot gebleven. Er is nu dus 500 GB vrije ruimte.

Backup met Clonezilla

Allereerst begin ik met een backup van de volledige harde schijf met behulp van Clonezilla op een USB-harddisk. Ik heb geverifieerd dat ik een dualboot-installatie weer kan herstellen in werkende staat met Clonezilla. Omdat de partities nog niet erg gevuld zijn, past een volledige image op de USB-HD.

Partitioneren met Apple Schijfhulpprogramma (Apple Disk Tool)

Omdat de partities op een Mac speciaal zijn (Zie ook rEFInd), kunnen de partities het beste van tevoren worden aangemaakt met Apple Schijfhulpprogramma.

De Linuxinstallatie heeft aparte partities nodig :

 • partitie voor / (root)
 • partitie voor swap
 • partitie voor /boot
 • partitie voor "gereserveerd voor BIOS" oftewel "biosgrub"

en daarnaast is het handig voor stabiliteit om de home partitie apart te maken:

 • partities voor /home

Omdat Apple Schijfhulpprogramma een raar programma is, moet je om de beperkingen heen werken:

 • Elke nieuwe partitie neemt altijd alle vrije ruime in beslag
 • Je kunt alleen de laatste twee partities vergroten of verkleinen door de splitter tussen de laatste twee partitie te verslepen of een capaciteit voor één partitie in te voeren.

Een partitie maken in de vrije ruimte neemt altijd alle ruimte in beslag. De enige manier om een partitie met een zekere ruimte te maken is om deze te splitsen en dan de eerste helft een vaste capaciteit in te voeren. Deze werkwijze herhaal ik om uiteindelijk alle partities te maken als volgt:

 • 5 GB : /boot (ext4)
 • 10 GB : Swap
 • 90 GB : / "root" (ext4)
 • 200 GB : /home (ext4)
 • 5 GB : "gereserveerd voor BIOS" (wordt automatisch gelabeld "biosgrub")
 • de reset ongeveer 190 GB : hfs+

Boot de Macbook met Lubuntu 14.04.1 Desktop AMD64+Mac die ik met YUMI Multiboot Creator op een USB-memorystick heb geinstalleerd.

Tijdens installatie worden alle partities aangewezen voor bovenstaande toepassing en geformatteerd met ext4 waar dat nodig is.

Herstart

Na installatie van Lubuntu wordt gevraagd de laptop opnieuw te starten.

Met de Apple bootmanager (Alt-toets ingedrukt houden tijdens starten) zijn er nog steeds maar 3 partities zichtbaar , net als vóór de installatie van Lubuntu:

 • Mac OS X
 • Recovery
 • Windows

Ik kies uiteindelijk de Windows-partitie om van de starten en GRUB start Grub geeft mij volgende keuzen:

 • Ubuntu
 • Mac OS X 32-bit (sda2)
 • Mac OS X 64-bit (sda2)
 • Windows 8.1 (sda4)

Netjes.. Ik schakel door naar Lubuntu. Werkt. Ik herstart en kies Windows. Werkt.

Presto! Mac OSX / Windows 8.1 / Lubuntu 14.04 zonder ingewikkelde fratsen.