Sikkepitje.nl

Sikkepitje.nl

this private cloud

van Javascript (ECMAscript) weet ik (bijna) nix!

Codecademy

Lees verder op Eloquent JavaScript A Modern Introduction to Programming

Gebruik jQuery Mobile

Lees c`t 2012, nr. 9. softlink

De bronbestanden Δ

De voorbeeldapp jqmOrakel

Stuiterende ballen

HTML5 Canvas met stuiterende ballen, zonder botsing

Links