Sikkepitje.nl

Sikkepitje.nl

this private cloud

Hulp-op-afstand

Paul Wiegmans 2010-01-13

Hulp-Op-Afstand en Bonhoeffer-hulp-op-afstand zijn implementaties van UltraVNC Single Click (zie Single Click en UltraVNC Single Click online creator). Deze methoden van remote support worden door mij onderzocht t.b.v. Bonhoeffercollege in Castricum.

Procedure

Wanneer iemand systeembeheer belt voor hulp bij ICT-gerelateerde zaken, dan kan men besluiten om hulp-op-afstand te geven. Op verzoek van de hulpgever downloadt de hulpvrager een hulpapplicatie en start deze. De hulpgever start een vncviewer in luistermodus en de hulpapplicatie maakt verbinding hiermee. Dit stelt de hulpgever in staat om van afstand de controle over te nemen van de computer van de hulpvrager en hulp te verlenen.

Werkwijze van de hulpaanvrager

De persoon die Hulp-op-afstand inroept dient de volgende stappen te nemen:

 • Hij of zij belt eerst met Paul of Darko.
 • Hij downloadt de Bonhoeffer-hulp-op-afstand applicatie en voert deze uit.
 • Hij kiest de juiste verbinding uit de keuzelijst zoals overeengekomen over de telefoon en klikt op [Verbinden].

Werkwijze van de helpdeskmedewerker

De helpdeskmedewerker zit thuis of op school achter zijn computer. De firewall moet ingesteld zijn om binnenkomende verbindingen via TCP-poort 5507 of 5508 door te laten naar de betreffende werkplek.

De helpdeskmedewerker dient op de goede computer de UltraVNC-viewer te starten met de listen-parameter, als volgt:

 uvncviewer -listen 5537

Op welke computer uvcviewer moet worden gestart, is bepaald door de keuze die de hulpaanvrager kiest in het hulpopafstand-programma op aanwijzingen van de helpdesk.

Op een Linux-computer geeft de helpdeskmedewerker het volgende commando (getest op ubuntu 9.10):

 vncviewer -listen 5537

of

 xtightvncviewer -listen 5537

Bronnen

De ondersteunde verbindingen zijn hardgecodeerd in het bestand helpdesk.txt en ingebracht in de hulp-op-afstandapplicatie met behulp van de UltraVNC SC online creator. De volgende verbindingen worden ondersteund:

 • Darko op school
 • Paul op school
 • Darko thuis
 • Paul thuis
 • Helpdesk-text? (inloggen vereist)

Achtergronden

De Hulp-op-afstand-applicatie is een VNC-server die een connectie initieert naar een VNC-viewer in luistermodus. Volgens berichten op het forum kan een andere viewer dan UltraVNC problemen opleveren. Daarbij is UltraVNC alleen voor Windows beschikbaar, kortom er kan alleen ondersteuning gegeven worden vanaf Windows-computer naar Windows-computers.

Single Click en UAC

VNC heeft van zichzelf geen goede ondersteuning voor de UAC in Windows Vista en Windows 7. Er is geen probleem wanneer de gebruiker ook beheerder is,maar als de gebruiker geen beheerder is is er een probleem. De release notes van de laatste versie .0.8.0 zeggen hierover: "sc is running as user, this does NOT allow UAC access. UAC windows are view only. (you now stay connected in view only mode)"

Wanneer UAC de gebruiker vraagt voor toestemming kan het UAC-dialoogvenster dus niet via VNC worden bediend. Alleen de lokale gebruiker kan UAC-toestemming geven. Er zijn workarounds hiervoor die op Vista tijdelijk voor de duur van de sessie UAC en de Aero-interface uitschakelen. Zie mondotech Reverse VNC helpdesk. Via de aldaar te downloaden "toolchain" is het mogelijk een Hulp-op-aftand-applicatie te tweaken voor Vista. dit levert de voor Vista aangepaste Bonhoeffer-hulp-op-afstand-Vista applicatie

Bevindingen: (Windows 7) met de gebruiker lid van administrators werkt Bonhoeffer-hulp-op-afstand goed. Met de gebruiker zonder beheerdersrechten en deze versie van Bonhoeffer-hulp-op-afstand wordt gelijk bij het starten van de app gevraagd Wilt het volgende programma van een onbekende uitgever toestaan wijzigingen aan deze computer aan te brengen? en er wordt gevraagd om een naam en wachtwoord van een beheerder. Ook wordt de verbinding verbroken, zodra een UAC-venster opent. De voor Vista aangepaste applicatie gedraagt zich hetzelfde en maakt geen verschil. Deze app properties->details->Fileversion:4.10.0.1

Hoe maken we dit?

Ofwel: hoe wordt de hulpopafstand-executable gegenereerd?

Volg de aanwijzingen op de UltraVNC Single Click pagina. Dit is de makkelijkste manier. Even samengevat:

 • Download custom.zip en pak dit uit in een map.
 • pas deze bestanden aan naar eigen behoefte: logo.bmp en helpdesk.txt.
 • pak de files weer in (let op: de zipfile mag geen mappen bevatten).
 • upload het zipbestand naar de UltraVNC SC Creator tool. Je krijgt de aangemaakte executable dan gedownload.

Geef deze executable aan gebruikers die hulp-op-afstand vragen. Ze downloaden dit en voeren de executable uit om een remote-help-sessie te starten. Installatie is niet nodig. Firewalls worden omzeild. Windows 7 wordt in principe ondersteund met een notabene.

Op PaulsComputerservice staat een handleiding om de SC executable offline te compileren. Zie UltraVNC Tutorial SC

Standaard heeft UltraVNC nog geen goede manier om de UAC-vragen in Vista en Windows 7 te overkomen. Zodat UAC een vraag stelt, wordt de verbinding verbroken en heeft de helpdeskmedewerker geen controle over de computer, totdat de vraag wordt beantwoord door de lokale gebruiker. Erg onhandig. Op deze pagina is gelukkig informatie hoe deze UltraVNC Single Click is aan te passen middels een AutoIT-script zodat het de vereisten vragen van UAC overleeft. Nog niet door mij getest.

Links

Remote techsupport wordt krom vertaald met verre technologiesteun.