Sikkepitje.nl

Sikkepitje.nl

this private cloud

Browservergelijking

Geen oorlog maar enkele tamelijk arbitraire vergelijkingen tussen verschillende browsers.

HTML5test

Op http://html5test.com is het mogelijk om je browser te testen op HTML 5 compatibiliteit.

Naam en versiePuntenBewijs
Internet Explorer 8.0.7600.1638527PNG
Firefox 3.6.6 Mac139PDF
Webkit 3.1 Android176-
Dolphin op Android 4.1176-
Opera 11.01177PNG
Safari iPad iOS 4.1196JPG
Firefox 4 beta 9197-
Google Chrome 5.0.375 op Mac197PDF
Safari 5.0 Mac208PDF
Google Chrome 8.0.552.237231PNG
Chromium 10.0.635.0 (71013) andere PC234PNG
Google Chrome 9.0.597.84242-
Chromium 10.0.639.0 (71327)244PNG

Zoals je ziet is het resultaat met Internet Explorer bedroevend.

Acid3

Een andere leuke, inmiddels wat oudere test is de Acid 3 test. Een browser moet een score van 100 punten halen om volledig compatibel te zijn met een aantal gangbare webstandaarden zoals HTML 4, javascript, CSS 2.1, PNG. Internet Explorer faalt spectaculair.

Naam en versieScoreBewijs
Internet Explorer 812-
Internet Explorer 920-
Firefox 3.6.1394-
Chromium 11100-
Safari op iPad iOS 4.1100-
Opera11.01100-

Google Chrome for Business

Google Chrome is klaar voor het bedrijfsleven: MSI, Group Policy, alles wat nodig is om de zaak te beheren: Google Chrome for Business

Chromium Updater

Dit programma werkt Chromium bij tot de laatste dagelijkse build, die voor de buildtest is geslaagd. : Chromium Updater

vergelijking van HTML5 ondersteuning.

Een heel aardige website met vergelijkingen tussen browsers vind je op caniuse.com