Sikkepitje.nl

Sikkepitje.nl

this private cloud

Recources met en voor de Arduino

Schoolbelautomaat

Arduino IDE change font

https://tminusarduino.blogspot.nl/2016/03/how-to-theme-and-change-font-of-arduino.html

 • Plaats TTF fonts in C:\Program Files (x86)\Arduino\java\lib\fonts
 • Bewerk C:\Users\youruser\AppData\Local\Arduino15\Preferences.txt en wijzig de regel "editor.font". Verander Monospaced in welk font je mooi vind (hoofdletter-gevoelig!). Mijn favoriet:
 editor.font=Consolas,plain,14

Arduino IDE preferences

Als je toch bezig bent, wijzig:

 editor.window.height.default

en

 editor.window.width.default

Arduino IDE dark theme

The original dark theme made by Jeff Thompson is nice but has an unclear color for bracket highlighting. More themes can be found here: https://github.com/per1234/ino-themes . A very good dark theme is themeDark-smilem.zip

installatie

 • Back up your current theme by rename the folder {Arduino IDE installation folder}/lib/theme to theme.original or any other convenient name.
 • Download the desired theme from the download link on the list above.
 • Copy the theme folder from the downloaded file to {Arduino IDE installation folder}/lib.
 • Restart the Arduino IDE if it's running.

Hoe krijg ik de geheugenindeling van mijn Arduino sketches?

Antwoord: zoek in de builddirectories de .elf-file en pas toe:

 avr-objdump -t project.elf

of:

 avr-size.exe -t project.elf 

De builddirectories vind je in C:\Users\{user}\AppData\Local\Temp\arduino_build_*

De tools avr-size.exe vind je meestal in C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr\bin

Enige uitleg: zie ook http://www.avr-developers.com/mm/memoryusage.html Het programma laat zien:

CPU USAGE
+----------------+ __data_start =256
+   data   +
+  variables  + data_size   =540
+        +
+----------------+ __data_end  =796
+----------------+ __bss_start  =796
+    bss   +
+  variables  + bss_size   =315
+        +
+----------------+ __bss_end   =1111
+----------------+ __heap_start =1111
+        +
+    heap   + heap_size   =2427
+        +
+----------------+ heap_end   =3538
+----------------+ Current STACK =4317
+        +
+   stack   + stack_size  =35
+        +
+----------------+ RAMEND    =4351
available =779

Free memory3233

Vage shit

Lees meer over het verschil tussen argument doorgeven 'pass by pointer' en 'pass by reference' met &. https://arduino.stackexchange.com/questions/24033/proper-use-of-and-when-passing-objects-in-methods

Lees meer over const char* en zo https://arduino.stackexchange.com/questions/13429/deprecated-conversion-from-string-constant-to-char

krijg je errors als deze:

 error: unable to find a register to spill in class 'NO_REGS'

lees dan: https://github.com/arduino/Arduino/issues/3972 Men wijst op een bug in AVR-GCC. Daar kan ik niet veel mee. Echter op https://www.cooking-hacks.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=9392 wijst iemand erop dat sprintf soms problemen geeft. En inderdaad verwijderen van sprintf() laat de boel weer correct compileren.