Sikkepitje.nl

Sikkepitje.nl

this private cloud

ADS-B

oftewel het ontvangen van vliegtuigposities uit de ether met een DVB-T /DAB-T-ontvanger in een USB-dongle en een PC of Raspberry Pi

De opzet gebruikt een USB-dongle met daarin een R820T/RTL2832U DVB ontvanger voor het ontvangen van ADS-B signalen. ADS-B staat voor Automatic Dependent Surveillance-Broadcast en is een systeem waarbij vliegtuigen zelfstandig hun GPS-positie en basale vluchtinformatie sturen naar grondstations ten behoeve van de verkeersleiding.

Door het uitvoeren van het dump1090 programma op een computer wordt de datapakketten opgevangen en verstuurd via het netwerk naar een andere computer waar door middel van het PlanePlotter software de vliegtuigpositie op de kaart kan worden getoond. De computer waarop dump1090 kan een Windows PC of een Raspberry Pi zijn.

Ervaring

De instructies op ADS-B using dump1090 for the Raspberry Pi geven voldoende aanwijzingen om een kernel-driver te downloaden, compileren en te installeren, en vervolgens het dump1090-programma te downloaden en gebruiken.

Op een Raspberry Pi 2 model B geinstalleerd en USB-stick aangesloten, is de Raspberry na reboot niet meer bereikbaar via netwerk SSH. Daarmee is deze voor de toepassing van ADS-B-ontvanger niet bruikbaar.

Op een Raspberry Pi 1 model B is de USB-dongle geinstalleerd en aangesloten. De USB-dongle is hierop niet hot-pluggable. Wanneer ik de USB-stick erin plug terwijl de Raspberry draait, dan herstart deze.

Resources