Sikkepitje.nl

Sikkepitje.nl

this private cloud

DevShack

PowerShell

PowerShell Summit Europe 2014

PowerShell 3.0 is uit! Windows Management Framework 3.0 voor Windows 7 en server 2008

Zie Bonhoeffer-ICT

PowerShell-Cursus

Tip: run powershell ongeacht Execution Policy

Heb je een powershell-file genaamd RUNMIJ.ps1? Maak dan een batchfile genaamd RUNMIJ.cmd:

powershell -ExecutionPolicy Unrestricted -file %~dp0%~n0.ps1

Dit is nog mooier

powershell -ExecutionPolicy Bypass -file %~dpn0.ps1

Verplichte plekken

Grote getallen in PowerShell

Voor de uitdagingen in Project Euler is het nodig om grote getallen te berekenen, bijvoorbeeld voor het berekenen van de 1000-macht van 2 . Python kan dit zonder enig probleem van zichzelf, maar PowerShell heeft in principe alleen de klassieke datatypen int32, int34, double en long en trekt dat niet.

Wat nu?

Lees de rest op Sikkepitjes blogspot

Het lezen van EXIF-informatie uit foto's met PowerShell

Ik raak helemaal los.

Deze zoekaktie geeft me voorlopig voldoende leesvoer om door te spitten. Meest interessant is Get-ExifDateTaken

Leuk om te lezen

PowerBot 2.0 – An IRC bot in under 40 lines of PowerShell

PowerShell v3

Reference guides voor PowerShell 3 in de aankomende Windows Server 2012 zijn te vinden op Windows PowerShell 3.0 and Server Manager Quick Reference Guides

Hier is onder meer:

PowerShell en Project Euler

PowerShell Remote installing

https://kevinmarquette.github.io/2017-04-22-Powershell-installing-remote-software/?utm_source=reddit&utm_medium=pst